Tibetan Mastiff Ekaterinburg

DON PERENIYON (Baron) 男爵
Family

a

Father

DAKAR IZ DOMA SIMBY RKF 1641626 red CH RUS

Grandfather

OF SLAZANO YAN-TSAR SF ER 10008/99 RKF 1011401 EST 02368/00 CH RUS, EST, LAT

Great Grandfather

ARES STRAZCE Z TIBETU FIN 17912/96 CMKU 112/95 CH INT, FIN, SWE, EST, NOR.

 

 Grandmother

ARINA IZ DOMA SIMBY RKF 129448 black & tan CH RUS

 
 
b

Mother

HAN-NA RKF 1970947 black & tan

   
 
   
 

About

Baron 1 year.


all dams